O NásFotogalerieRezervaceSpánková poradnaVyšetřeníPrevenceSmluvní pojišťovnyKontaktKe staženíVítejte na stránkách soukromého radiodiagnostického centra
DC - Flipper

Počátky naší firmy sahají do roku 2009, kdy byla otevřena UZ ambulance na ulici Vídeňská 55 v Brně. O rok později jsme převzali a zrekonstruovali ordinaci na poliklinice Dobrovského 23 a v červnu 2018 jsme převzali ordinaci MEDIGRAFO na poliklinice Lesná. V našich ordinacích poskytujeme vyšetření na moderních rentgenových přístrojích firem QuantumSamsung a GE. Všechny přístroje jsou digitalizovány, což výrazně přispívá ke snížení dávek záření nutných pro vyšetření. Pro ultrazvukové vyšetření používáme přístroje firmy Samsung. Jedná se o moderní výkonné přístroje HS70A, Accuvix A30 a HS50. Veškerá zdravotní dokumentace je pro spolupracující lékaře k dispozici v elektronické podobě na našem vlastním PACS serveru. Využití těchto moderních technologií zkracuje čas pobytu pacienta v naší ordinaci a umožňuje rychlé předání informací odesílajícím lékařům. Nezanedbatelnou výhodou je také možnost sdílení výsledků vyšetření pro více odborných lékařů, což v konečném důsledku znamená menší zátěž pro pacienta, kdy není nutné opakovaně provádět stejná vyšetření.

Naše pracoviště se již několik let podílí na klinických studiích organizovaných významnou americkou společností BioClinica pro světové lídry v oblasti zdraví jako je např. Johnson&Johnson nebo Amgen.

                      Naše zařízení poskytuje vyšetření hrazená zdravotními pojišťovnami - na žádanku od lékaře.                             Nabízíme i možnost vyšetření za přímou úhradu - více informací v sekci " Vyšetření ".


Vyšetřujeme celé věkové spektrum pacientů. Specializujeme se na vyšetření dětí a dospívajících.


Filosofií naší ambulance je zlepšit a rozšířit diagnostiku pomocí moderních zobrazovacích metod u dětí a dospělých. Prioritou je maximální spokojenost pacienta, vysoká odbornost a profesionalita. Spektrum vyšetřovacích modalit s detailnějšími informacemi najdete v sekci " Vyšetření ". Pro zjednodušení objednávání jsme zavedli on-line objednávkový systém pro UZ (SONO) ambulance, kde je přehledně vidět obsazenost ambulancí - dny a hodiny. RTG vyšetření ve všech ambulancích jsou bez objednání.

Nejnovější zpráva

9. 12. 2018
V období 24.12.2018 - 1.1.2019 budou všechna pracovitě Diagnostického Centra Flipper uzavřena. Rádi Vás uvítáme od 2.1.2019. Děkujeme za pochopení.

Celý kolektiv Diagnostického Centra Flipper Vám přeje příjemné prožití svátků a úspěšný rok 2019.

13. 11. 2018
Ve dnech 3.12. 2018 - 1.1.2019 bude probíhat rekonstrukce ordinace na poliklinice Lesná. Pracoviště bude uzavřeno. V nových prostorech Vás uvítáme od 2.1.2019.

Děkujeme za pochopení

kolektiv DC-Flipper
21. 5. 2018
Radiodiagnostické centrum DC-Flipper zahájilo implementaci požadavků vyplývajících z Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, Obecné Nařízení o ochraně osobních údajů, neboli „GDPR“, které vstoupí v účinnost dne 25. května 2018.
Vaše osobní údaje zpracováváme pouze pro účely poskytování zdravotní péče v souladu s platnými zákony.
Další informace o GDPR naleznete na stránkách Úřadu pro ochranu osobních údajů https://www.uoou.cz/gdpr-obecne-nbsp-narizeni/ds-3938/p1=3938